nederlandse versie klik hier
version française cliquez ici


Open nursery weekend invitation

(14/05/2017)

On Saturday June 3rd and Sunday June 4th I invite you to Akerne Orchids' annual open nursery weekend from 9:30 am til 5 pm. Every purchase of plants and sundries in the greenhouse that weekend is eligible for discount vouchers which can be used at any time.
As usual there is a drink on the house for every visitor.

Scoop!

cool growing orchid collection

The nursery is home to a unique collection of botanical orchids built up by my parents over the last 46 years containing a great number of seldom seen species.
Up til now this private collection has rarely been shown to the public but this is about to change. From this year on and only during the open nursery weekend part of the collection will be open for visits.

On Saturday June 3rd and Sunday June 4th there will be 5 guided visits of maximum 10 people in the cool private collection, subscribe in advance via https://www.bookeo.com/akerne 


Please note that the nursery will be closed to the public on Thursday June 1st and Friday June 2nd in order to prepare for our open nursery weekend!

Interested in books?
Bert van Zuylen will again be present during the open nursery weekend with his extensive offering of orchid books and prints, new, secondhand and antiquarian.
Please note that Bert will only be present on Saturday June 3rd!

kind regards,
Kenneth Bruyninckx.


Akerne Orchids the new generation

(14/04/2017)

After nearly 39 years of professional orchid growing, the time has come for our 'pension'.

Akerne Orchids was born on the 1st of July 1978, as the result of an 'overgrown' hobby. Literally thousands of orchids have I repotted during all those years, polished, arranged and rearranged like a well trained army.

Besides his career in the chemical industry, Dirk has made tonnes of potting mix, he has given countless cubic metres of water to the plants and... he has developed and perfectioned RAIN MIX®, based on the MSU fertiliser.

When entering the greenhouse many customers looked straight away to their right, to see if I was sitting at my potting table, many of them must have thought that I was actually glued to that chair and when I was for once busy in another part of the greenhouse, the first reaction was : 'oh, she is not here' ☹.

Our customers need not worry, in our eldest son Kenneth we have found a worthy successor.
As a child he was already interested in the world of plants. He grew up amongst the orchids and in his spare time he helped so often in the nursery that he learned all the tricks of the trade over the years. In addition he is one of two Belgians who can call himself 'British Orchid Council judge', the other one living in the UK.

Rest assured you will not have to miss us altogether, we remain close by, we help where we can, the old potting place has been replaced by a new one behind the screens and Dirk will still be available for technical advice.

We are very proud to present you the new owner of Akerne Orchids: Kenneth Bruyninckx.


Dirk and Diane Bruyninckx - De LangheUitnodiging opendeurdagen

(14/05/2017)

Op zaterdag 3 juni en zondag 4 juni nodig ik jullie uit op de jaarlijkse opendeurdagen van Akerne Orchids van 9:30 tot 17 uur. Elke aankoop van planten en materialen in de serre gedurende dat weekend geeft recht op een kortingsbon.
Voor iedere bezoeker is er zoals steeds een hapje en een drankje.

Primeur!

cool growing orchid collection

De kwekerij beschikt over een unieke verzameling botanische orchideeën die mijn ouders opgebouwd hebben in de afgelopen 46 jaar en bevat heel wat zeldzame soorten. 
Deze privé verzameling is tot nu toe zelden aan het publiek getoond maar vanaf dit jaar en enkel ter gelegenheid van het opendeurweekend komt hier verandering in.

Op zaterdag 3 juni en zondag 4 juni zijn er telkens 5 geleide bezoeken van maximum 10 personen voorzien in de koude privé verzameling, inschrijvingen op voorhand via https://www.bookeo.com/akerne 


Gelieve te noteren dat de kwekerij gesloten zal zijn op donderdag 1 juni en vrijdag 2 juni en dit ter voorbereiding van onze opendeurdagen!

Boekenliefhebber?
Ook dit jaar zal Bert van Zuylen weer van de partij zijn op de opendeurdagen met zijn een interessant en uitgebreid aanbod van orchideeënboeken en -prenten en dit zowel nieuw, tweedehands als antiquarisch.
Gelieve er nota van te nemen dat Bert enkel op zaterdag 3 juni aanwezig zal zijn!

met vriendelijk groeten,
Kenneth Bruyninckx.


Akerne Orchids de nieuwe generatie

(14/04/2017)

Na bijna 39 jaar professioneel orchideeën kweken is de tijd rijp om met 'pensioen' te gaan.

Akerne Orchids is geboren op 1 juli 1978 als een uit de hand gelopen hobby. Duizenden orchideeën heb ik verpot gedurende die vele jaren, opgeblonken, geschikt en herschikt als ik weer eens vond dat ze niet in de pas liepen als een goed getraind peloton.

Naast een carrière in de chemie, maakte Dirk tonnen potmengsel, heeft hij ettelijke kubieke meters water aan de planten gegeven en... RAIN MIX® ontwikkeld en geperfectioneerd, met als uitgangsbasis de MSU meststof.

Veel klanten keken bij het binnenkomen van de serre dadelijk naar rechts, om te zien of ik op mijn potplaats zat, velen dachten waarschijnlijk dat ik vastgelijmd was op die stoel, en als ik er al eens niet zat, maar ergens in de serre tussen de planten werkte, was hun eerste reactie : 'oh, ze is er niet ' ☹.

Onze klanten moeten zich evenwel geen zorgen maken, we hebben in onze oudste zoon Kenneth een goede opvolger!
Als kind was hij reeds gefascineerd door de plantenwereld, hij is opgegroeid tussen de orchideeën. Hij hielp in zijn vrije tijd zo dikwijls mee in de kwekerij dat hij spelenderwijs alle kneepjes van het vak leerde.
Bijkomend volgde hij de jarenlange opleiding voor orchideeënkeurmeester in het Verenigd Koninkrijk, en is sindsdien één van de weinige Belgen die zich volwaardig keurmeester mag noemen als 'British Orchid Council judge'.

Jullie zullen ons nog niet dadelijk moeten missen, we blijven in de buurt, we helpen waar we kunnen, de oude potplaats is ingewisseld voor een nieuwe achter de schermen en Dirk staat nog steeds klaar voor technisch advies.

Met ingang van april 2017 stellen we u trots de nieuwe eigenaar van Akerne Orchids voor: Kenneth Bruyninckx.


Dirk en Diane Bruyninckx - De LangheInvitation weekend portes ouvertes

(14/05/2017)

Samedi le 3 juin et dimanche le 4 juin je vous invite au rendez-vous annuel des portes ouvertes d'Akerne Orchids de 9:30 à 17 h. Chaque achat de plantes et de matériaux dans nos serres lors des portes ouvertes donne droit à un bon de réduction.
Comme chaque année il y a un drink pour chaque visiteur.

Primeur!

cool growing orchid collection

Akerne Orchids dispose d'une collection unique d'orchidées botaniques, rassemblées par mes parents pendant 46 ans et comprend un grand nombre d'espèces rares. 
Jusqu'a présent cette collection a rarement été ouverte au public, mais à partir de cette année et uniquement à l'occasion des portes ouvertes une partie de la collection privée pourra être visité.

Le samedi 3 juin et le dimanche 4 juin j'organise 5 visites guidées de maximum 10 persones dans la collection privée froide, veuillez vous inscrire d'avance sur https://www.bookeo.com/akerne 


Veuillez noter que les serres seront fermées le jeudi 1er juin et vendredi le 2 juin en préparation des portes ouvertes!

Bibliophile?
Cette année j'ai à nouveau le plaisir de pouvoir acceuillir Bert van Zuylen pendant les portes ouvertes avec son grand assortiment de livres d’orchidées et de gravures.
Veuillez cependant bien noter que Bert sera présent uniquement le samedi 3 juin!

Salutations amicales,
Kenneth Bruyninckx.


Akerne Orchids la nouvelle génération

(14/04/2017)

Après presque 39 ans de culture d’orchidées professionelle il est temps de prendre la 'retraite'.

Akerne Orchids est né le 1er juillet 1978, résultat d’un hobby passioné. Au cours des années j'ai rempoté des milliers d’orchidées. Je les ai dorlotées, arrangées et réarrangées comme un général inspecte son armée avant la bataille.

A côté de sa carrière dans la chémie, Dirk a préparé des tonnes de substrat, il a distribué un nombre  indéfini de mètres cubes d’eau aux plantes et... il a développé et perfectionné le RAIN MIX®, basé sur l’engrais MSU.

Beaucoup de clients regardaient tout de suite à droite en rentrant dans les serres, pour voir si j’étais bien assise à ma table de rempotage, maintes fois les clients on du penser que j’étais collée a cette chaise, et si des fois la chaise était vide et je travaillais dans un autre endroit de la serre, la première réaction fut toujours: 'oh, elle n’est pas là' ☹.

Nos clients ne doivent pourtant pas se faire des soucis, notre fils ainé Kenneth est un digne successeur!
Déja tout petit il s’intéressait au monde des plantes, il a grandi parmi les orchidées. Pendant ses heures libres il aidait si souvent dans les serres qu’il a acquis tous les astuces du métier presqu’en jouant.
En plus il a suivi les cours d’entrainement de juge d’orchidées au Royaume Uni et il est un des rares Belges qui est juge accompli d’orchidées, en tant que 'British Orchid Council judge'.

Nous ne disparaissons pas tout à fait de la scène, l’ancienne place de rempotage est remplacée par une nouvelle dans les coulisses et Dirk est toujours là pour donner des conseils techniques.

A partir d’avril 2017 nous sommes fiers de vous présenter le nouveau propriétaire d’Akerne Orchids : Kenneth Bruyninckx.


Dirk et Diane Bruyninckx - De Langhe

 

Orchid Events

We will be attending the following orchid shows and events:
 
 • 5ème Exposition Internationale d'Orchidées
  25 - 28 May, 2017
  Distillerie de Biercée, Ragnies, Belgium
 • Open Nursery Weekend
  3 - 4 June, 2017
  Akerne Orchids, Schoten, Belgium
 • 3 Country Orchid Competition (landskamp) Denmark-Germany-Sweden
  16 - 17 September, 2017
  Aarhus, Denmark
 
 
 
 

(Public) Holidays

We will be closed on the following public holidays:
 
 • 25 May, 2017 (Ascencion day)
 • 1 - 2 June, 2017
 • 21 July, 2017 (Independence day)
 • 11 November, 2017 (Armistice day)